Despre

Colegiul Medicilor Stomatologi Argeș

Colegiul Medicilor Stomatologi din România funcționează în baza Legii 95/2006 – titlul XIII. Toți medicii stomatologi și medicii dentiști din România care vor să exercite profesia, sunt obligați prin lege să devină membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România, având drepturi și obligații conform legii 95/2006 – titlul XIII. La nivelul țării colegiul funcționează prin organizațiile județene aflate în orașul reședință de județ.

COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI ARGEȘ are ca organe de conducere biroul executiv, consiliul local și adunarea generală:

  • Adunarea Generală
  • Consiliul Teritorial
  • Biroul Executiv

Adunarea Generală

Adunarea Generală este alcătuită din totalitatea medicilor stomatologi înscriși în Colegiul Medicilor Stomatologi Argeș.

Consiliul Teritorial

Membrii Consiliului teritorial CMS Argeș,
mandat 2023-2027


Descarcă lista

Biroul Executiv

Președinte: Dr. Dragoș STANCIU
Vicepreședinte: Dr. Marius-Viorel STUPARU
Vicepreședinte: Dr. Bogdan-Florin DIN
Secretar: Dr. Radu-Ioan IRICIUC
Trezorier: Dr. Ioana – Cristina IONESCU

Comisiile de lucru ale CMS Arges

https://cmsarges.ro/wp-content/uploads/2023/12/Comisiile-de-lucru-a-Cons.-Teri.-al-CMS-AG.pdf