Servicii - Documente de înscriere

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ÎN COLEGIU

  • copie a actului de identitate (BI/CI/Pașaport), cu mențiunea ”conform cu originalul” + nume și semnătură;
  • copie a titlului de calificare ( Diplomă de licență, etc.) în profesia de medic stomatolog, precum și, după caz, a documentului care atestă echivalarea sau recunoașterea titlului;
  • cazier judiciar, în original;
  • certificat de sănătate (tip ”A5”), care atestă starea de sănătate pentru a profesa ca medic stomatolog, inclusiv vizat de medicul psihiatru, în original;
  • copie certificat căsătorie (schimbare nume), dacă este cazul, cu mențiunea ”conform cu originalul” + nume și semnătură;
  • copie Asigurarea de răspundere civilă profesională (malpraxis), cu mențiunea ”conform cu originalul” + nume și semnătură.

Taxe:

  • Taxă înscriere colegiu = 370,00 lei
  • Taxă cotizație membru = 80,00 lei/lună
  • Taxă certificat membru = 0,00.

Formulare: